Keresés
Google

112 az EU egységes segélyhívószáma

IP/08/198
Brüsszel, 2008. február 11.Távközlés: Az Unió lakossága részére hatékonyabb tájékoztatást kell nyújtani
a 112-es egységes segélyhívószámmal kapcsolatban


Arra a kérdésre, hogy melyik az a segélyhívószám, amelyet az EU területén bárhol hívhatunk, az uniós polgárok mindössze 22%-a tudta azonnal megnevezni a 112-es számot. Egy nemrégiben készített uniós felmérés keretében kiderült, hogy a nemzeti hatóságoknak még jócskán van tennivalójuk a polgárok hatékonyabb tájékoztatása terén. A Bizottság ezért felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák a 112-es segélyhívószámmal kapcsolatos tájékoztatást. Az európai uniós távközlési szabályozás 2003-as hatálybalépése óta a 27 tagállam közül 26 tette lehetővé polgárai számára a 112 vezetékes és mobiltelefonról történő hívását.

EU egységes segélyhívószám: 112A 112 hatékony működésének biztosítása érdekében a következő logikus lépés az, hogy a polgárok figyelmét egyre inkább felhívjuk arra, hogy a 112-t mind hazájukban, mind külföldi utazások során használhatják, hiszen baleset esetén csak a tájékozott polgárok élhetnek ezzel a lehetőséggel.

„Az Uniós polgárok biztonsága szempontjából kulcsfontosságú szerepe van egy olyan segélyhívó számnak, amely az EU teljes területén hatékonyan működik. Az egységes piac és az általa nyújtott szabadságok tekintetében az érem másik oldala – elsősorban az utazók számára – a vészhelyzetekben rendelkezésre álló segítség. A polgárok számára biztosítani kell, hogy ugyanazt a segélyhívó számot hívhassák, bárhol is tartózkodjanak vagy utazzanak Európában” – jelentette ki Viviane Reding, a távközlésért felelős uniós biztos. „A Bizottság ez idáig annak biztosítására összpontosított, hogy a 112-es segélyhívószám valamennyi tagállamban elérhető legyen. Most elérkezett az idő arra, hogy tudatosítsuk a polgárokban, hogy bármilyen vészhelyzet esetén a 112-t kell hívniuk. Arra kérem tehát valamennyi tagállamot, hogy továbbra is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 112 egész Európában elérhető, teljes mértékben megbízható szolgáltatássá váljon, és csatlakozzanak a 112-t aktív módon népszerűsítő kampányhoz”.

A mai napon (2008-02-11) nyilvánosságra hozott felmérés eredményei alapján az EU lakosságának 95%-a hasznosnak tartja az Unió egész területén elérhető, egységes segélyhívószámot. A megkérdezettek szerint a 112 megfelelő működése különösen akkor fontos, ha a valaki a megszokottól eltérő környezetben tartózkodik. Külföldi utazás során például kisebb a valószínűsége, hogy a 112-t hívó személy pontosan meg tudja határozni az esemény helyszínét (ilyen esetekben a hívók mindössze 53%-a tudja meghatározni a pontos helyszínt, míg ha a hazájában történik hasonló eset, ez az arány 80% feletti).

A felmérésből az is kiderült, hogy minden negyedik megkérdezett került olyan helyzetbe az elmúlt öt év során, hogy segélyhívószámot kellett hívnia. Az ilyen esetek csaknem 40%-ánál a 112-t tárcsázták. Ami a segélyhívószámok felé irányuló hívásokat illeti, a válaszadók túlnyomó többsége valóban kapott segítséget (81%-hoz kiérkezett a segélyszolgálat, 7% megfelelő tájékoztatást kapott, 5%-nál pedig más utólagos intézkedésre került sor). A kapcsolat felvétele vagy fenntartása tekintetében a segélyszolgálatokat hívó válaszadók 8%-a tapasztalt valamilyen nehézséget, ezen belül is a legtöbbet a lengyelek (21%). A felmérés során az is kiderült, hogy azok a személyek, akik külföldi tartózkodásuk során a 112-t hívták, kevesebb esetben ütköztek nyelvi akadályokba, mint azok, akik egyéb helyi segélyhívószámokat tárcsáztak (az első esetben 12%, míg a másodikban 28%).

Háromból két megkérdezett szerint a lakosság jelenleg nem rendelkezik elegendő információval a 112-vel kapcsolatban: ez pedig arra kell, hogy ösztönözze a nemzeti hatóságokat, hogy további lépéseket tegyenek. Azon megkérdezettek közül, akik úgy tudják, a 112 belföldi segélyhívószám, csupán 22% tudja, hogy ezt a számot mindenféle vészhelyzet esetén hívhatja, az Unió bármely pontján. Azon válaszadók aránya, akik az elmúlt 12 hónap során tájékoztatást kaptak az európai hívószámmal kapcsolatban, igen változó: a legalacsonyabb Dániában és Görögországban (6%), a legmagasabb pedig a Cseh Köztársaságban (56%). Az új tagállamok lakosai általában tájékozottabbak e téren.

10 uniós lakosból 9 egyetért azzal, hogy javítani kellene a segélyszolgálatok elérhetőségét a fogyatékos emberek számára. A távközlési szabályozás reformjára vonatkozó, tavaly novemberben előterjesztett bizottsági javaslat lásd (IP/07/1677) számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja a 112-es egységes európai segélyhívószám hatékonyságának és elérhetőségének javítása. A Bizottság többek között azt javasolja, hogy a 112 a fogyatékos emberek számára is könnyebben hozzáférhető legyen. Továbbá az új Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóságot azzal a hatáskörrel ruháznák fel, hogy minden évben valamennyi tagállamban ellenőrizze a 112 hatékony működését, illetve adjon tanácsot a szükséges műszaki fejlesztésekre vonatkozóan.


Előzmények

Az 112 egységes európai segélyhívószám 1991-es bevezetésekor a cél az volt, hogy valamennyi EU-tagállamban egy egységes segélyhívószám álljon a lakosság rendelkezésére, ezáltal pedig a segélyszolgálatok könnyebben hozzáférhetőek legyenek, különösen az utazók számára. 1998 óta az uniós jogszabályok előírják, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a vezetékes- és mobilszolgáltatók végfelhasználói számára a 112 díjmentes hívását. Annak érdekében, hogy a segélyszolgálatok időben beazonosíthassák a balesetek helyszínét, 2003-tól kezdődően a távközlési szolgáltatók kötelesek a segélyszolgálatok rendelkezésére bocsátani a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információkat. Az Unió tagállamainak azt is biztosítaniuk kell, hogy a lakosság folyamatosan megfelelő tájékoztatást kapjon a 112-es hívószámról és annak céljáról.

A 112 hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság eddig 14 tagállammal szemben indított jogsértési eljárást a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információszolgáltatás elmulasztása miatt. 7 esetben az érintett tagállamok megtették a szükséges kiigazító intézkedéseket, így ezeket az ügyeket azóta lezárták. Hollandiában, Lengyelországban, Litvániában, Olaszországban, Romániában és Szlovákiában a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információszolgáltatás továbbra sem biztosított.

A Bizottság valamennyi tagállammal szorosan együttműködve arra törekszik, hogy a 112 további fejlesztése révén az valóban egységes európai segélyhívószámmá váljon. 2007 decemberében a Bizottság kérdőívet küldött a tagállamoknak, amelyben a 112 működésével kapcsolatos további fontos adatokat kért (többek között a hívószámnak a fogyatékos személyek általi elérhetősége, illetve a híváskezdeményezés helyére vonatkozó információk pontossága tekintetében). A Bizottság a felmérés eredményeit még a nyári szabadságok előtt nyilvánosságra kívánja hozni annak érdekében, hogy az utazók teljes körű információval rendelkezzenek arról, hogy az uniós célországban használható-e a 112-es hívószám.

 
Linkek

Az Eurobarometer gyorsfelmérésének eredményei

További információk az európai uniós távközlési szabályozás reformjáról

Bővebben az Európai Parlamentnek a 112-vel kapcsolatos kezdeményezéseiről