Keresés
Google

Az EU Bizottság értékelése Magyarország konvergenciaprogramjáról

IP/09/273
Brüsszel, 2009. február 18


Az Európai Bizottság február 18-án megvizsgálta 17 uniós ország, köztük Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Finnország és az Egyesült Királyság aktualizált stabilitási és konvergenciaprogramját (az egyes programokhoz lásd az IP/09/274-et). Magyarország jelentős előrehaladást tett költségvetésének szilárdabb alapokra helyezése felé, és a befektetők bizalmának biztosítása érdekében fenn kell tartania ezt a törekvést.

„Jelenleg nagyon súlyos válságot élünk át, amely az államháztartásokat is érinti. Szerencsére a válság kezdetekor számos ország államháztartása stabil helyzetben volt, ami lehetővé teszi számukra, hogy 2009-ben eleget tegyenek az Európai Tanács ösztönző intézkedések iránti felhívásának. Ezek az intézkedések - ha gyorsan és hatékonyan hajtják végre – a bankmentési tervekkel és a monetáris politika jelentős enyhülésével együtt az év második felében várhatóan segítenek megteremteni a fokozatos fellendülés feltételeit. Ha 2010-ben – reményeink szerint – a gazdaság lendületbe jön, a költségvetési politikát ismét konszolidációs pályára kell állítani. Ez a viszonylag kedvező helyzetben levő tagállamok számára is fontos, hogy elkerüljék államháztartásuk fenntarthatóságának tartós romlását. Ebben az összefüggésben fontos, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum maradjon az a keret, amelyben a Bizottság és a Tanács tanácsokat ad a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogyan alakítsák költségvetési politikájukat”, nyilatkozta Joaquín Almunia gazdasági és pénzügyi biztos.


MAGYARORSZÁG


A nagy egyensúlyhiány terén elért határozott javulás – így többek között a 2006-os, 9,3%-os költségvetési hiány 2008-ban 3½%-ra való csökkentése – ellenére Magyarországot az államadósság és a külső adósság még mindig magas szintje miatt a pénzügyi válság különösen érintette. Ezért a befektetők bizalmának helyreállítása érdekében további költségvetési kiigazításokat és szigorúbb hiánycélokat magában foglaló politikát fogadtak el.

A decemberben benyújtott, aktualizált konvergenciaprogram a kormány gazdaságpolitikai programján alapul, amelyet a pénzügyi válságra válaszul fogadtak el, és amelyet a nemzetközi pénzügyi segítségnyújtás – és ezen belül az Európai Unió által nyújtott, 6,5 milliárd eurós kölcsön – is alátámaszt.

A program az időszak elejére összpontosító konszolidációs stratégia folytatását tervezi, 2009-ben a hiánynak újabb fontos, a GDP 2,6 %-ára történő csökkentésével. Ezt követően 2011-re a GDP 2,2 %-ának megfelelő hiány felé tartó mérsékeltebb haladást tervez. A jelentősen romló makrogazdasági kilátásokra és az ezzel összefüggő költségvetési kockázatokra tekintettel a kormány február 15-én a GDP 0,7%-ának megfelelő kiegészítő korrekciós intézkedéscsomagot fogadott el és kis mértékben felfelé módosította a 2009-es hiánycélt.

Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága a nemrég bejelentett strukturális reformok folytatásától függ, mivel e reformlépések erősítik a hosszú távú növekedést, segítenek a költségvetési célok elérésében és csökkentik az ország sebezhetőségét.

A fenti értékelés fényében Magyarországot felkérik, hogy
  • (i.) a kockázatokra figyelemmel tartson fenn megfelelő tartalékot, és tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a költségvetési hiány a GDP 3 % - a alatt maradjon, biztosítsa továbbá, hogy megfelelő legyen az előrelépés a költségvetési konszolidáció terén, miközben a GDP-arányos adósságrátát a GDP 60 % - ában kifejezett küszöbérték felé tartó csökkenő pályára állítja,
  • (ii). biztosítsa a költségvetési felelősségről szóló törvény teljes körű végrehajtását és további strukturális reformok révén folytassa a kiadások mérséklését, valamint erősítse a pénzügyi piacok szabályozását és felügyeletét. Végül Magyarországot felkérik, hogy
  • (iii). javítsa tovább az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát, nevezetesen a nyugdíj reform folytatása révén.

A teljes közlemény az alábbi linken olvasható:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/273&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
Stabilitási és konvergenciaprogram

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1466/97/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a tagállamoknak minden évben be kell nyújtaniuk aktualizált makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseiket:
  • Azon tagállamok esetében, amelyek már bevezették a közös valutát, ezeket stabilitási programnak,
  • Azon tagállamoknál pedig, amelyek még nem vezették be a közös valutát, konvergenciaprogramnak nevezik.
Erre a rendeletre a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágaként is hivatkoznak.