Keresés
Google

Nyilvános konzultáció indul az EU barangolási rendeletéről

IP/08/718
Brüsszel, 2008. május 7.


Távközlés: Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít
az EU barangolási rendeletének működéséről és hatásárólAz Európai Bizottság a 2007. június 30-án hatályba lépett európai uniós barangolási rendelet működésének és hatékonyságának felülvizsgálata keretében a mai naptól fogadja az ipar, a fogyasztók és a további érdekelt felek véleményét. A rendelet előírja, hogy a Bizottságnak az új barangolási szabályok működéséről és hatásáról 2008-ban jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A nyilvános konzultáció célja, hogy 2008. július 2-i határidővel összegyűjtse a mobilszolgáltatók, az üzleti vállalkozások és a fogyasztói szervezetek, illetve bármely más érdekelt fél véleményét.


A nyilvános konzultáció az érdekelt felek véleményét várja a jelenlegi rendelet általában vett működéséről és hatásáról, illetve olyan konkrét kérdésekkel kapcsolatban is, mint például:
  • a véletlenszerű barangolás (azaz a nem szándékos barangolás), amikor a fogyasztók mobil telefonkészüléküket egy szomszédos ország határának közelében használják, és külföldi hálózathoz kapnak csatlakozást,
  • a rendelet hatása a kisebb üzemeltetőkre és a belföldi árakra,
  • a tényleges és számlázott percdíj kérdése (például hogy a rendelet következtében tapasztalható volt-e a másodperc alapú számlázásról a perc alapú számlázásra való áttérés káros tendenciája),
  • vajon a jelenlegi kiskereskedelmi árak és piaci fejlemények fényében szükséges-e rendeletben szabályozni a barangolásos adat- és SMS-szolgáltatást,
  • az EU barangolási rendeletének időbeli hatálya (2010. június 30-ig vagy tovább).

Háttér

Az EU 2007. június 30-i barangolási rendelete (IP/07/870) kötelezte a mobilszolgáltatókat arra, hogy a más tagállamokban barangolást végző ügyfelek hanghívásai részére „eurotarifát” kínáljanak, és az árat híváskezdeményezés esetén (hozzáadottérték-adó nélkül) 0,49 EUR/percben, míg hívásfogadás esetén 0,24 EUR/percben maximálta. Ezek az árak 2008. augusztus 30-án percenként 0,46 euróra, illetve 0,22 euróra, 2009. augusztus 30-án pedig 0,43 euróra, illetve 0,19 euróra fognak csökkeni. 2007 szeptemberének végén már több mint 400 millió EU polgár élvezhette az „eurotarifát”.

A barangolási rendelet a hanghívásokra korlátozódik, és 2010. június 30-án lejár, ha az Európai Parlament és a Tanács – az Európai Bizottság javaslata alapján – nem határoz az időbeli hatálynak az említett időpont utáni meghosszabbításáról. A Bizottságnak el kell végeznie a felülvizsgálatot, és arról 2008-ban jelentést kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Az európai szabályozók csoportjának 2008 januárjából származó első jelentése szemléltette a rendeletnek az átlagos tarifákra gyakorolt kezdeti kedvező hatását, és beszámolt az SMS, illetve más adatátviteli szolgáltatások árairól (IP/08/58). 2007 harmadik negyedévében a felhasználók átlagosan 5,24 eurót fizettek 1 MB adat továbbításáért, míg egy SMS küldése 0,29 euróba került.

A nyilvános konzultációra vonatkozó bizottsági dokumentum


A hozzászólásokat a következő címre lehet küldeni
: infso-roaming@ec.europa.eu